Polecamy

Tegoroczne czuwanie Odnowy w Duchu Św. w Częstochowie

  • 1:06:16 cz.1 Konferencja I: – Od słuchania do jedności – ks. Sławomir Płusa
  • 1:49:45 cz. 1 oraz 0:00:00 cz.2 Modlitwa o uzdrowienie „uszu serca” ks. Andrzej Grefkowicz
  • 0:28:00 cz.2 Konferencja II: Ekumenizm a Odnowa Charyzmatyczna – Ulf i Birgitt Ekman
  • 3:33:30 cz.2  Uwielbienie Bożego Miłosierdzia – Młodzi Młodym
  • 4:04:44 cz. 2 Świadectwa: jedność w małżeństwie, we wspólnocie, świeckich z hierarchią
  • 4:36:26 cz.2  Modlitwa: prośba o jedność – Ulf i Birgitt Ekman
  • 5:08:00 cz.2  Eucharystia – Wigilia Zesłania Ducha Świętego – abp Wacław Depo, metropolita częstochowski ok.

Załącz(nik) Ducha: