O Odnowie w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym (Katolicka Odnowa Charyzmatyczna) w Kościele Katolickim nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. Nie ma (jak większość ruchów) jednego założyciela lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Jest to wysoce zróżnicowany zespół osób i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne i o różnorodnie rozłożonych akcentach. Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele, którymi jest prowadzić ludzi do Boga poprzez otwieranie się na działanie Ducha Świętego oraz Jego dary i charyzmaty, oraz oddawanie czci Trójcy Świętej w modlitwie dziękczynienia, uwielbienia i modlitwie charyzmatycznej. Grupy modlitewne, gromadzące ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, mają najczęściej strukturę otwartą, spotykają się co tydzień na spotkaniach modlitewnych, prowadzonych najczęściej wspólnie przez duszpasterza i zespół świeckich animatorów z liderem na czele. Odnowa w Duchu Św. zachęca do udziału w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym, czerpania z tradycji katolickiej modlitwy i duchowości, do stałej formacji w nauce katolickiej i do uczestnictwa w wypełnianiu programu duszpasterskiego Kościoła.