Nasz charyzmat

Pierwszym rozeznanym charyzmatem naszej grupy jest słuchać Słowa Bożego, rozważać je, zachowywać i wypełniać tak jak czyniła to Maryja. Chcemy tak jak Ona swoim słowem i życiem zawsze wskazywać na Jezusa, na posłuszeństwo Jemu i jego nauczaniu, a zwłaszcza przykazaniu miłości.

Oddajemy się Jej w opiekę, chcemy by modliła się o Ducha Świętego dla nas, na którego działanie pragniemy się nieustannie otwierać i tak jak Ona całkowicie poddać nasze życie Jego prowadzeniu.
Chcemy iść za Jej słowami:
” Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie” (J 2, 5)
i jak Maryja mówić Bogu „tak” podejmując posługi, do których nas Bóg powoła.

Kolejnym charyzmatem naszej grupy, który rozpoznajemy jest dar uwielbiania Boga modlitwą śpiewu. Nasza diakonia muzyczna ubogaca wydarzenia modlitewne zarówno w naszej parafii jak i poza. Ten piękny dar został potwierdzony proroctwem, który otrzymała nasza grupa w naszą 6. rocznicę:
„Otworzę wasze usta, bo serca wasze śpiewają i poprowadzę was po nieznanej drodze. Ja sam będę was prowadził.”
Amen!
Żeby tego było mało, dokładnie w dziewiątym dniu po wygłoszeniu tego proroctwa nasza grupa otrzymała dar uwielbiania Boga w językach. Chwała Panu!