Diakonie

Jesteśmy wdzięczni Bogu za wszystkie talenty i umiejętności, jakie w nas złożył i tę wdzięczność chcemy okazać służąc sobie nawzajem i wszystkim, do których posyła nas Pan stając się w ten sposób pośrednikami Jego miłości okazywanej przez Niego swoim dzieciom.

W naszej grupie funkcjonują następujące diakonie posług:

  • Diakonia rozeznająca – chcemy uczyć się rozeznawać Wolę Bożą dla naszej wspólnoty, Słowo, które do nas kieruje Pan na poszczególne spotkania modlitewne, treść pierwszo-piątkowych adoracji, posługi, do których jesteśmy powołani, kierunek formacji.
  • Diakonia muzyczno-uwielbieniowa – granie i śpiewanie na chwałę Pana
  • Diakonia liturgiczno-adoracyjna – oprawa mszy oraz przygotowanie i prowadzenie adoracji
  • Diakonia techniczna – obsługa nagłośnienia, wyświetlania tekstów pieśni
  • Diakonia modlitwy osłonowej – podejmowanie modlitwy w ustalonym czasie w intencji duchowej osłony dzieł i wydarzeń, w których uczestniczy nasza grupa
  • Diakonia gospodarcza – przygotowywanie agap
  • Diakonia modlitwy wstawienniczej – chcemy się przygotować do podejmowania posługi modlitwy nad konkretną osobą, w której będziemy się wstawiać za nią, czyli powierzać Bogu jej indywidualną sytuację, trudność, chorobę.

Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą. (Flp 2, 13)

Posługując otwieramy się na boże działanie, gdyż wierzymy, że wszystkie dzieła, te większe i te całkiem niewielkie, ukryte w naszej codzienności, są Jego, a nie naszą zasługą i w tych dziełach chcemy nieustannie oddawać Bogu chwałę świadectwem słowa i życia.