Rozeznawanie spotkania modlitewnego

Dlaczego jest potrzeba rozeznania spotkania modlitewnego?

Bóg powołał nas do tej wspólnoty i chce nas jako wspólnotę prowadzić. Ma dla nas specjalny plan na tu i teraz. A więc przed każdym spotkaniem modliewnym należy rozeznać Słowo Boże, poprzez które Bóg chce przemawiać do naszej wspólnoty oraz linię spotkania, która ma być w służbie rozeznanego Słowa.

Zespół rozeznający:

 • 3-5 osób
 • osoby dojrzałe duchowo, umiejące słuchać Boga, żyjące wg Jego woli
 • w skład zespołu wchodzi na pewno lider wspólnoty (lub jego zastępca) i animator muzyczny
 • spotkanie rozeznające prowadzi jedna osoba (niekoniecznie musi to być lider wspólnoty)

Kiedy odbywa się rozeznanie spotkania?

 • bezpośrednio przed spotkaniem ale może też być kilka dni wcześniej, najwcześniej tydzień przed, po zakończeniu poprzedniego spotkania, jeśli nie ma innej możliwości
 • rozeznanie jest na tu i teraz, nie można więc rozeznawać Słowa na kilka tygodni/ miesięcy przód (np. jedno spotkanie rozeznające wszystkie spotkania modlitewne w roku)

Jak długo trwa?

 • Nie dłużej niż pół godziny

Grupy początkujące:

Nie rozeznajemy Słowa Bożego:

 • na spotkaniu modlitewnym rozważamy słowo z liturgii Kościoła
 • etap ten nie powinien nas zaspokoić, nie możemy na nim poprzestać
 • na tym etapie uczymy się słuchać Pana – jest to słowo, które Pan mówi do całego Kościoła, ale pytamy, co do mnie konkretnie przez to słowo chcesz Panie powiedzieć, staramy się odnieść je do naszego życia i odpowiedzieć Bogu w modlitwie

Etap pośredni:

Zespół rozeznający wybiera słowo z liturgii Kościoła:

 • każda osoba z zespołu rozeznającego codziennie przez cały tydzień rozważa Słowo Boże z liturgii danego dnia
 • na spotkaniu rozeznającym każdy dzieli się tym, które słowo było dla niego ważne i uzasadnia
 • wybierane jest Słowo, które wskazało większość osób, można oddać swój głos na Słowo, które wskazał ktoś, ale można pozostać przy swoim pierwotnym wyborze
 • gdy nie można wyłonić jednego, osoba prowadząca spotkanie rozeznające  decyduje

Grupy z dłuższym stażem:

Przebieg spotkania rozeznającego:

1. wyciszenie, modlitwa do Ducha Św. o prowadzenie, otwarcie na Jego działanie i na wolę Bożą

2. słowo egzystencjalne – dzielimy się kolejno, jak jak widzę grupę, jak członkowie angażują się w modlitwę, jak przebiega dzielenie, jakie tematy są ważne dla członków, jaki jest stan ich ducha, czego potrzebują, jakie padają proroctwa, jakie wezwania modlitw przeważają, jakie są sytuacje zewnętrzne (imieniny proboszcza, święta w liturgii, jubileusze)

3. rozeznanie słowa profetycznego:

 • modlitwa o słowo
 • słuchanie Boga w ciszy
 • dzielenie się otrzymanymi światłami, przeczytanie fragmentów, ewentualnie uzasadnienie
 • wybór konkretnego fragmentu (najpierw przypomnienie wszystkich fragmentów, potem kolejno każda osoba wskazuje jeden fragment, nie swój – to Duch Św wybiera, jeśli ma być wybrany, to większość wskaże twój, nie przywiązujemy się do swojego fragmentu)

4. ustalenie szczegółów – wybór osoby prowadzącej spotkanie, osoby mówiącej komentarz do słowa, ustalenie linii spotkania

5. dziękczynienie i powierzenie spotkania i uczestników Duchowi Św.